RON Software, spol. s r.o.

Modul Docházka

 • Plánování směn – grafický nástroj pro plánování směn s možností kontrol dodržovaných přestávek mezi směnami
 • Schvalování dovolené – žádosti o schvalování absencí, schvalování naplánovaných absencí, zamítnutí se zdůvodněním, automatický mailing žádanek a informací o schválení
 • Editace docházky – editace a schvalování docházky, proplácení a převádění přesčasů, možnost implementace kontrol před schválením docházky (naplněný měsíční fond)
 • Služební cesty – žádanky o služební cesty a jejich schvalování, detailní zadání průběhu služební cesty; automatizovaný výpočet náhrady; vyúčtování záloh a nákladů na služební cestě v různých měnách; výpočet náhrady za používání soukromého vozidla
 • Mobilní docházka – aplikace pro mobilní telefony RON Klient: evidence a prohlížení docházky, plánování a žádosti o dovolenou a jiné absence; monitorování zaměstnanců a firemní kontakty.

Modul Mzdy a personalistika

 • Výplatní pásky – zobrazení a tisk výplatních pásek
 • Zdravotní prohlídky – přehled vyžadovaných lékařských prohlídek a přehled absolvovaných lékařských prohlídek
 • Vzdělávání – přehled povinných školení, přihlašování se na školení, přehled absolvovaných školení, testy po absolvování školení, hodnocení lektora
 • Hodnocení – definice libovolných hodnotících formulářů; kompetenční modely; možnost propojení na mzdové ohodnocení zaměstnanců
 • Workflow – možnost definice libovolných schvalovacích procesů a dokumentů, návrhy o valorizace mezd, žádost o vyplacení zálohy, návrh na kárné opatření, návrh na změnu střediska
 • Hlášení změn – přehled personálních údajů s možností hlášení změn bydliště, narození dítěte, změna bankovního účtu
 • Pracovní pomůcky – seznam pracovních pomůcek a agenda jejich přidělování, výdeje, vrácení, expirace
 • Evidence uchazečů – formuláře pro zápis uchazečů o zaměstnání, včetně vkládání příloh (např. životopis, dokument nejvyššího dosaženého vzdělání)
 • Funkce pro snadnou kontrolu zaměstnanců, zda nemají záznam v insolvenčním rejstříku

 • Modul Jídelna

 • Jídelníček – menu pro jednotlivé dny, které lze objednat
 • Objednávání stravy – objednávání stravy na libovolnou dobu dopředu
 • Burza jídel – přesun jídla do burzy, možnost objednávky z burzy
 • Vyúčtování – přehled jednotlivých odběrů jídla včetně cen a dotací, měsíční srážky za odebranou stravu